Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο
   
   

Εργατικά - Ασφαλιστικά

 • Προσλήψεις, Απολύσεις, Οικειοθελείς αποχωρήσεις.
 • Αποστολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ.
 • Συμπλήρωση - Υποβολή εντύπων για Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση εργασίας.
 • Πάσης φύσεως εργατικά-ασφαλιστικά θέματα με νομική παροχή.

Λογιστικά – Φορολογικά

 • Παροχή πάσης φύσεως φοροτεχνικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
 • Οργάνωση-Ενημέρωση-Εποπτεία Λογιστηρίων.
 • Ενάρξεις και λύσεις Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., E.E., Ατομικών επιχειρήσεων.
 • Λύσεις & Προληπτικές γνωματεύσεις για φορολογικά Θέματα.
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης.
 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη.
 • Προσωρινές & Οριστικές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
 • Περιοδικές & Εκκαθαριστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Δηλώσεις Υπεραξίας Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων.
 • Σύνταξη & Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων.
 • Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων παντός τύπου.
 • Υποβολή Δηλώσεων ΕΤΑΚ.
 • Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
Tax Aid

TAX AiD: Κώστα Βάρναλη 52 & Επιδαύρου, 152 33 Χαλάνδρι.   Κιν: 6932 367100 Τηλ: 210 6824503, 210 6824510 Φαξ: 210 6824577

theworks.gr logo   studiob.gr logo
Τεχνική Επιμέλεια   Καλιτεχνική Επιμέλεια